Home

Japanologie aan de UGent

De opleiding Japanse Taal en Cultuur (‘Japanologie’) wil mensen vormen die de brug kunnen slaan tussen Oost en West. Aangezien Japan als economische macht een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Japanse taal en cultuur onontbeerlijk in de professionele wereld. Wij bieden daarom een gevarieerd programma aan, gestoeld op een brede kennis van taal, cultuur en geschiedenis, benaderd vanuit een kritische geest en met aandacht voor interculturaliteit.

Neem ondertussen gerust een kijkje op onze Facebookpagina en op instagram.

 

background

Nieuws

Meer nieuws