Opleiding

Het vakgebied Japanologie aan de UGent bevat de wetenschappelijke studie van de Japanse taal en cultuur en heeft tot doel mensen te vormen die in staat zijn om complexe structuren binnen de Japanse maatschappij te verstaan en te verklaren.

Studieprogramma

De opleiding Japanologie bestaat uit een Bachelor- en een Masterprogramma, daarnaast maak je een keuze uit een aantal aanbevolen minors die een uitbreiding vormen van het studiegebied. Meer uitgebreide informatie over het traject en de cursussen kan je vinden in de studiegidsen:

Taal

De basistalen van dit traject zijn Modern Japans en Klassiek Japans (Bungo). De taallessen zijn een groot aandeel van het wekelijks lessenpakket Japanologie en verschillende docenten begeleiden je bij het bestuderen van de theorie en het maken van oefeningen. De taallectoren (moedertaal-sprekers) toetsen je conversatie skills. De nadruk ligt op het Modern Japans.

Hoewel de Gentse opleiding Japanologie geen opleiding tot vertaler/tolk is, staat een grondige kennis van de Japanse taal centraal. In de drie studiejaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan de taalverwerving. De studenten leren de basisgrammatica van het standaard Japans (hyōjungo) en de drie gehanteerde schriftsystemen: hiragana, katakana en Chinese karakters (kanji). Vanaf de derde BA wordt de taalkennis verder uitgediept en worden de studenten vertrouwd gemaakt met de voornaamste vormen van het modern geschreven Japans. Hierbij wordt aandacht besteed aan de lectuur van Japanse kranten, wetenschappelijke artikels en literatuur. Een andere doelstelling is het op punt stellen van conversatie- en luitstervaardigheden. Studenten worden aangemoedigd om tijdens de lessen zoveel mogelijk Japans te spreken. Studenten van MA 2 bereiden zich voor op een succesvolle deelname aan het officiële taalvaardigheidsexamen, nl. de Japanese Language Proficiency Test (Nihongo nôryoku shiken).

Daarnaast komt ook de studie van het klassiek Japans ruimschoots aan bod. In de cursussen Bungo komt geschiedenis en structuur van de Japanse taal en het Japanse schrijfsysteem aan bod. In de praktische oefeningen wordt aandacht besteed aan gelijkenissen en verschillen tussen zogenaamd klassiek (bungo) en modern Japans (kougo). De lessen Klassiek Japans hebben als doel de grammaticale en linguistische expertise aan te scherpen.

Het is mogelijk om extra talen te kiezen gedurende het traject (bv. Koreaans of Chinees).

Begin alvast te studeren

Cultuur

Naast het onderdeel taaleducatie bevat de opleiding ook het luik Area studies: literatuur, geschiedenis, maatschappij en levensbeschouwing komen allemaal aan bod.

De studenten worden geconfronteerd met een aantal andere facetten van het Japanse cultuurgebied: er wordt niet alleen aandacht besteed aan moderne geschiedenis, ook de klassieke geschiedenis komt uitvoerig aan bod aangezien deze kennis noodzakelijk is om moderne tendensen en ontwikkelingen te kunnen verklaren en een maatschappij enkel kan begrepen worden aan de hand van haar geschiedenis. In de daaropvolgende jaren wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Japanse literatuur. Ook komt een grondige studie van de Japanse maatschappij aan bod en wordt aandacht besteed aan de religieus-filosofische achtergrond. Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de Japanologie en aan de hand van papers wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Minor

Je hebt de keuze uit een aantal aanbevolen minors, die een arbeidsgericht profiel aan je traject toevoegen. Afwijking van deze beperkte lijst van minors kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan na positief advies van de voorzitter van de Curriculumcommissie volgend op een grondig gemotiveerd schriftelijk verzoek. De minor wordt gekozen in de tweede bachelor en verdergezet in de derde BA en de master.

  • Minor in Modern Chinees
  • Minor Klassiek Chinees
  • Minor Samenleving en diversiteit
  • Minor Politieke en sociale wetenschappen
  • Minor Economie en bedrijfskunde
  • Minor Onderwijs

Stage

Het onderdeel stage behoort tot de master opleiding met oog op het verwerven van eerste pre-professionele ervaring in een praktijkcontext. De student loopt stage in binnen- en/of buitenland en op basis van een vooraf vastgelegd takenpakket wordt de student/e ingeschakeld in de dagelijkse werking van een stagepartner naar keuze. De taken worden in samenspraak met de stagepartner vastgelegd en zijn gerelateerd aan de specifieke competenties van de studenten.

Studeren in Japan

Wij verwachten een hoge mate van zelfstudie van de studenten en het spreekt eveneens voor zich dat een studieverblijf in Japan bijdraagt tot het verwerven van een grondige kennis van het Japans. Het is dan ook aan te bevelen dat de studenten deelnemen aan internationale uitwisselingen.

Studenten van de afdeling Japanse Taal en Cultuur kunnen in het zesde semester BA3 voor één semester en dan tijdens de Master voor één of twee semester als uitwisselingsstudenten aan een van onze partner-universiteiten in Japan en/of Korea studeren.

Getuigenissen

Afgestudeerden aan het woord

Enkele afgestudeerden vertellen waarom ze voor Japans hebben gekozen, wat de opleiding voor hen betekende en wat ze vandaag doen.